AĞAÇLIK-GÜZELTEPE-BAĞLAR İLAVE İMAR PLANI ÇALIŞMALARI
AĞAÇLIK-GÜZELTEPE-BAĞLAR İLAVE İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

AĞAÇLIK-GÜZELTEPE-BAĞLAR İLAVE İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

28.06.2013 tarih ve 9690 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı ile Belediyemiz mevcut mücavir alanı dışında, ilave mücavir alanlar (Suvaran, Güzeltepe, Ağaçlık, Bağlar, Sütlüce, Çöğürlü, Soğucak ve Donatım) eklenmiştir. Belediyemizin; idari ve sorumluluk alanlarına sosyal ve teknik altyapı hizmetlerini götürebilmesi, Muş Merkez Bölgesi’nin yüz tuttuğu betonarme yapılaşmadan sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanabilmesi için gerekli olan imar planı altyapısının tamamlanması zorunlu olduğundan, 02.12.2014 tarihli Başkanlık oluru doğrultusunda; Yürürlükte bulunan onaylı yaklaşık 1140 hektarlık Muş (Merkez) İlave-Revizyon İmar Planı dışında ilave olarak Ağaçlık, Güzeltepe ve Bağlar’ın bir kısmında yaklaşık 1000 (bin) hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekte İmar Planı Çalışmaları’na başlanılmıştır.
 
 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi gereğince ilgili Kurumlardan resen Kurum görüşleri toplanmaya başlanmış olup bu süreç devam etmektedir. Ayrıca plan hiyerarşisinin uygunluğu açısından Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında bu bölgelerde gösterilen çayır-mera ve tarım alanlarının Kentsel Gelişme Alanı olarak tadil edilmesi şeklindeki girişimlerimiz ilgili Bakanlık nezdinde yapılmış olup çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu Kurum görüşleri süreci ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdindeki süreçler tamamlandıktan sonra bu bölgede Belediyemizce yaptırılacak onaylı Hâlihazır Paftalar üzerine Plan teknik çizimi gerçekleştirilecektir.


Oluşturulma Tarihi : 14.3.2016
ip kamera canlı yayın otel, düğün salonu, şantiye, stad gibi mekanlarınızı uzaktan izlemek ve kayıt altına almak için internet veya network bağlantınızdan faydalanarak gerek kablolu gerek kablosuz olarak kullanılabilmeye imkan sunan kamera teknolojisidir.