MUŞ BELEDİYESİ BİR İLKE DAHA İMZA ATIYOR
MUŞ BELEDİYESİ BİR İLKE DAHA İMZA ATIYOR

MUŞ BELEDİYESİ BİR İLKE DAHA İMZA ATIYOR

       Muş Belediyesi düşük gelirli ailelerin ev sahibi olması için programına aldığı, ancak yer konusundaki sıkıntılardan dolayı başlatamadığı ‘Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçiriyor
Bugüne kadar birçok ilke imza atan Muş Belediyesi, yeni bir hizmeti daha vatandaşlarla buluşturuyor. Muş Belediyesi, Kepenek ve Donatım köyü sınırları içerisinde bulunan Maliye hazinesine ait yaklaşık 60 hektarlık alanda Sosyal Konut Projesi’ni uygulayacak. Daha önce programa alınan proje yer konusunda açılan davalardan dolayı hayata geçirilememişti. Van 2.    İdare Mahkemesinin iptal kararının ardından Muş Belediyesi harekete geçti. Projenin bir an önce uygulamaya alınması için hazırlıklarını yapan belediye, TOKİ marifetiyle kente yeni konutlar kazandırmayı hedefliyor. Sosyal Konut Projesi ile yeni yerleşim alanları oluşturan Muş Belediyesi bu proje sayesinde kente yeni konutlar kazandırırken düşük gelirli aileleri de ev sahibi yaparak sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyor.
       Söz konusu proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Her platformda Muş’u iki dere arasında sıkışmaktan kurtaracağız dedik. Allah’a şükürler olsun ki bugüne kadar bu yolda kararlı adımlarla ilerledik. Muş Ovasına yapılaşmanın yapılmaması için kentin Doğu ve Batı kesimlerinin imara açılması için çalışmalarımızı sürdürdük. Kepenek ve Donatım köyü sınırları içinde ‘Sosyal Konut Projesi’ni uygulamanın sevincini yaşıyoruz. Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız ve çeşitli engellere takılan yer sıkıntısı giderildi. Burada yapılacak teknik çalışmaların tamamlanması ile TOKİ ile yapacağımız görüşmeler neticesinde yeni yerleşim alanlarında modern konutlar inşa edeceğiz. Bu projemizle hem ilimizin konut sıkıntısını gidermeyi hem de düşük gelirli ailelerimizi ev sahibi yapmayı hedefliyoruz” dedi.
      Başkan Asya, Sosyal Konut projesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı : “ Muş belediyesinin mücavir alan sınırları içerisinde buluna donatım ve kepenek köyleri içerisine yer alan yaklaşık 600 bin metrekarelik alana sahip muş defterdarlık milli emlak müdürlüğünün 27.03.2008 tarih ve 349 sayılı yazıları ile sözü edilen taşınmazlar TOKİ’ye bedelsiz olarak devrilmiştir. TOKİ tarafından söz konusu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, planlama alanına ilişkin alınan kurum görüşleri ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanmıştır. Hazırlanan plan için TEMA vakfı tarafından Van 2. İdari Mahkemesine yapılan planın hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile 2009/1958 esas sayılı dosya ile dava açılmıştır. Van 2.  İdare Mahkemesi tarafından öncelikle yapılan işlemin yürütmesinin durdurulması kararı verilmiş olup daha sonra yapılan işlemin iptaline karar verilmiştir. İdaremiz tarafından TOKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde Donatım ve Kepenek içerisinde yer alan alanda ilave imar planı yapmak istediğimiz ve bu konuda nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda görüşmeler yapılmış olup, Muş İl   Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 14.03.2016 tarih ve 1665 sayılı yazısı ile İlave İmar planı ve ruhsat verme yetkisinin Muş Belediye Başkanlığının tasarrufunda olduğu belirtilmiştir. Belirtilen yazıya istinaden söz konusu ilave imar planı 04.01.2017 tarih ve 9 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan uygulama imar planı 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesine göre 30 (Otuz) gün süreyle askı ilanına çıkarılmış ve askı sürecinde itiraz olmamıştır. Söz konusu ilave imar planımız onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu aşamadan sonra TOKİ ile gerekli görüşmeler yapılacak, hazırlanan imar planı ve plan raporuna göre söz konusu alanda parklar, okullar, spor alanları ve ibadet alanları yapılarak Muş halkının hizmetine sunulacaktır.”


Oluşturulma Tarihi : 22.2.2017
ip kamera canlı yayın otel, düğün salonu, şantiye, stad gibi mekanlarınızı uzaktan izlemek ve kayıt altına almak için internet veya network bağlantınızdan faydalanarak gerek kablolu gerek kablosuz olarak kullanılabilmeye imkan sunan kamera teknolojisidir.