MUŞ KÜLTÜR PARKI PROJESİ
MUŞ KÜLTÜR PARKI PROJESİ

MUŞ KÜLTÜR PARKI PROJESİ

PROJENİN AMACI:

             Fidanlık mevkii içerisinde yer alan ve ilimiz merkezinde bulunan en büyük 2. parkımız olarak projelendirilip kentlilik bilinci ışığında, Muş'a yeni bir kent kimliği yaşatacak, kentte görsel kalitenin arttırılarak, insanların sosyal ve kültürel aktivitelerinde birlikteliklerini sağlayacak, büyük organizasyonlara olanak verecek bir odak noktası oluşturmak ve Muş kentine ihtiyaç duyduğu çağdaş bir cazibe merkezi ve tematik bahçeler  kazandırmayı amaçlanmıştır.

 

PROJENİN YENİLİKÇİ/ÖZGÜN NİTELİĞİ:

Muş Kültür Parkı Projesi kapsamında bitki materyali seçiminde özellikle yörenin soğuk iklim şartları göz önüne alınarak yörede yetişebilen ve gelişebilen 47 adet bitki türüyle her iklim renk geçişlerinin yaşanacağı çalı grupları ve yer örtücülerin kitlesel olarak kullanıldığı görsel bir şov oluşması amaçlanmıştır.

Yerel yönetimde Projenin nihai hedefinin gerçekleşmesiyle öncelikle ilimizin ekonomik ve sosyal hayatında canlılık meydana gelecektir. İlimizde olmayan büyük tematik bahçeler, yapay gölet ve bu alanda gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinliklerinin mali girdi ve çıktıları ekonomik canlılığa, halkın huzuru, sağlığı, mutluluğu ve kültürel kaynaşmaya katkı sağlayacaktır.

 

 

PROJENİN İÇERİĞİ:

Muş Kültür Parkı projesi, Rekreasyon ve Mesire Alanları Kompleksimiz Yeşilyurt Mahallesinde planlanmıştır. 1/1000  ölçekli Muş Uygulama ve İlave imar planında Kent meydanı olarak tanımlanmış olup, toplam 55.639,00 m²’lik alan üzerine Proje alanı yaklaşık 200 m uzunluğunda ve 278 m genişliğinde olacak şekilde planlanmıştır. Proje ile öngörülen kullanımlar; Muş halkının ihtiyacına ve kullanıma yönelik, insanları sosyal-kültürel birliktelikler için bir arada toplayabilecek ve büyük organizasyonlara olanak verecek, sosyal etkinliklerin yapılacağı, konser alanları Her yaş grubunun yararlanabilmesi için, çocuk oyun alanları, spor alanları, kapalı ve açık dinlenme alanları, su öğelerinide barındıracak mekânlardır. Ayrıca komp0leks içerisinde tematik bahçeler yer alacaktır. Güney sınırından Muş-Bitlis kara yolu güney geçmektedir. Arazinin kentsel dokusu ile temas halinde bulunan cephesinde konumlandırılarak kentlinin erişimi kolaylaştırılmış ve otopark çözümleri ile desteklenmiştir. Proje alanı içerisinde sirkülasyon yaya merkezli olarak tasarlanmış, arazinin olanak verdiği her mekâna engelliler için erişim imkânı verecek şekilde çözümler getirilmiştir.

 

OTOPARKLAR:

Park alanının iki yol cephesine araçla erişim sağlanmıştır. Parkın doğu bölümünde Restoran yakınında 59 araçlık yine aynı bölgede Amfinin kuzeyinde 29 araçlık otopark tasarlanmıştır. toplam 88 araçlık otopark alanı tasarlanmıştır.

 

AMFİ:

Parkın doğu yakasında topografyanın en uygun olduğu alanda 10 sıralı toplam 900 kişiye hizmet verecek bir amfi tasarlanmıştır. Festivallerin, konserlerin yapılacağı bu alanın yaşaması için diğer zamanlarda çekim merkezi olması için bir kuru havuz tasarlanmıştır.

 

YAPAY GÖLET:

Parkın doğu bölümünde topografyanın en uygun olduğu düz alanda 5000 m² alana sahip yapay gölet tasarlamıştır. kışın donan su üzerine buz pateni yapılacaktır.

 

 

BİTKİLENDİRME:

Muş Kültür Parkı Projesi kapsamında bitki materyali seçiminde özellikle yörenin soğuk iklim şartları göz önüne alınarak yörede yetişebilen ve gelişebilen bitki türleri tercih edilmiştir. Bitki türü seçiminde ağaçlar, ağaççıklar ve çalılar ile yer ötücü bitkiler olmak üzere işlevlerine göre değerlendirilmiştir. Projede 47 adet türden oluşan bir bitki listesinden yararlanılmıştır.  Ağaçlardan en çok Acer saccharinum (Şeker Akçaağacı), Betula pendula (Sarkık Huş), Gleditsia triacanthos (Glediçya) ibrelilerden Pinus nigra (Karaçam), Abies (Göknar), ve Picea (Ladin) türleri kullanılmıştır. Çalı grupları ve yer örtücüler kitlesel olarak kullanılarak etkilerini hissettirmeleri amaçlanmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 19.4.2017
ip kamera canlı yayın otel, düğün salonu, şantiye, stad gibi mekanlarınızı uzaktan izlemek ve kayıt altına almak için internet veya network bağlantınızdan faydalanarak gerek kablolu gerek kablosuz olarak kullanılabilmeye imkan sunan kamera teknolojisidir.